Vážení příznivci basketbalu,

jsme rádi, že jste zavítali na stránky basketbalového klubu BasketValmez. Dovolte, abychom Vás krátce seznámili se způsobem financování klubu.

Hlavní příjem klubu je tvořen členskými příspěvky jednotlivých hráčů a hráček, dotací od města Valašské Meziříčí a dary od sponzorů. Náklady tvoří materiální zajištění (dresy, míče, tréninkové pomůcky), fixní náklady (pronájem tělocvičny, odměny rozhodčím), cestovní náklady a náklady na propagaci klubu. Abychom udrželi vyrovnaný rozpočet, který nepokryjeme pouze členskými příspěvky a dotacemi, jsme vděčni za pomoc našich sponzorů a partnerů. 

 

Tým trenérů BasketValmez

Sponzoři

         SNA.JPG                                      

logo zlín.JPG        logo stepanov.JPG

Facebook Image